Meranie prúdu a napätia 03 – skúsenosti z lietania.

028_001_apm-power-module-testingKeďže som úspešne APM power modul ( PM ) namontoval do zopár mnou používaných poletuchov, tak do tohto článku chcem pridávať skúsenosti z lietania.

Treba povedať, že lietam Taranis a prijímače rady D8R, ktoré majú dva analógové vstupy A1, A2, ktoré  merajú napätie v rozsahu 0 až +3.3V.  Na A2 mám pripojené meranie napätia, na A1 meranie prúdu. Spotrebovanú kapacitu počíta Taranis z týchto dvoch nameraných údajov. V súčastnosti mám verziu OpenTX 2.0.20.

Edit 15.V.2017: Už neplatí, prevexloval som na OpenTX 2.1.9.

1, Úpravy a kalibrácie.

Na APM PM upravujem podľa článku APM power modul meranie napätia: pre 6S baterky namiesto R1 ( 13.7kΩ ) dávam odpor 11kΩ. Pre pohon na 3S odpor R1 ( 13.7kΩ ) odpájkujem a namiesto neho dávam odpor 4.7kΩ.

Meranie prúdu: väčšinu modelov lietam s meraním prúdu bez úprav. KDS INNOVA 550 TDT má meranie prúdu upravené  – paralelne so snímacím odporom 0.5mΩ je ešte druhý snímací odpor 0.5mΩ, čím som zmenil rozsah merania prúdu z obvyklých 60A na 120A.

Keďže prijímače D8R-II PLUS, ktoré používam, sú dizajnované na nízky vstupný odpor ( rádovo jednotky kΩ ), vysoká výstupná impedancia APM PM ( 110kΩ ) im nerobí dobre:

  1. prejaví sa to vysokou hodnotou offsetu, rádovo 1.5A a tým pádom menším rozsahom
  2. prejavuje sa to kmitaním okolo nuly
  3. a navyše je to tak trochu závislé od teploty

Problém som vyriešil doskou expandéra, ktorá sa nasunie zboku na prijímač. Na doske je – okrem iného – operačný zosilňovač na impedančné prispôsobenie.

Čo sa týka presnosti merania: z vyše desiatich APM PM, čo mi prešli rukami iba päť bolo vhodných na jednobodovú kalibráciu: rozsah + nulový offset. Pre ostatné je treba nastavovať rozsah aj offset. Keďže PM sú navrhované pre použitie na koptérach, ktoré majú odber okolo 20A, na nižších prúdoch môžu mať pomerne veľkú chybu – na jednom som nameral až 26%. Pri použití dvojbodovej kalibrácie sa ale dá v pohode dostať na presnosť 2-3%.

Je dobré si uvedomiť jednu vec: rozlíšenie merania prúdu. Keďže prijímače D8R používajú pre vstupy A1, A2 8-bitové meranie, pre rozsah merania prúdu 60A z toho vychádza rozlíšenie ( LSB ) +/- 0.23A. Čo pri – pre polystyréňákové poletuchy predpokladanom – odbere 5A je hneď nepresnosť skoro +/- 5%. Ak konzervatívne predpokladáme chybu 2 LSB, už sme na chybe +/- 10%! Napriek týmto neradostným predpokladom, v praxi býva chyba merania spotrebovaných mAh skôr na úrovni 5%, čo je pri lietaní dobre použiteľné.

2, OpenTX a Taranis.

Spotrebovaná kapacita ( mAh ) sa počíta z meraného prúdu vo vysielačke ( Taranis ).

Pri použití OpenTX 2.0.x nie je možné eliminovať hodnotu offset, ak je potrebná dvojbodová kalibrácia. V praxi sa to prejavuje tak, že aj pri nulovom plyne pomaly nabiehajú spotrebované mAh. Pri heli, či akrobatoch to až toľko nevadí, pri vetroňoch by to už bolo horšie 🙁

OpenTX 2.1.x umožňuje pre hodnotu prúdu <= ako offset nastaviť reset A2 (kde meriam prúd). Čiže pri nulovom plyne mAh nepočíta.

3, Logy z lietania, popisy.

 Dátum: 4.XII.2016

028_010_cx500_20161204-bat01Vrtuľník CX-500, pohon 6S/ 2700mAh. Priemerný odber okolo 14A, špičkovo do 40A. Nastavenie: rozsah merania prúdu 67.20A, offset -1.58A, rozsah merania napätia 29.00V, offset 0V.

028_012_su27_20161204-bat01Polystyréňák Su-27, pohon 3S/ 1000mAh. Priemerný odber okolo 5A, špičkovo do 16A. Nastavenie: rozsah merania prúdu 71.60A, offset -1.68A, rozsah merania napätia 13.70V, offset -0.10V.

 Dátum: 7.XII.2016

028_014_tarot450pro_20161207-bat03Vrtuľník predĺžený Tarot 450PRO, pohon 6S/ 1800mAh. Priemerný odber okolo 9A, špičkovo do 18A. Nastavenie: rozsah merania prúdu 73.60, offset -1.73A, rozsah merania napätia 28.80V, offset 0V.

 Dátum: 27.II.2017

028_016_innova550_20170226-bat04Vrtuľník predĺžený KDS INNOVA 550 TDT, pohon 6S/ 5000mAh. Priemerný odber okolo 35A, špičkovo do 80A. Nastavenie: rozsah merania prúdu 139.60, offset 0A, rozsah merania napätia 33.50V, offset 0V.

Pokračovanie nabudúce.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené, Technika a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár