Jumper R8 – super prijímač pre nadšencov

Niečo z histórie: S týmto prijímačom som sa stretol prvý raz na Aliexpress v obchode výrobcu. Po zhliadnutí parametrov ( špeciálne navrhnutý pre drony, nemá žiadny externý analógový vstup ) a otázke na support, kde mi odpovedali, že nepodporuje LBT režim, som sa oň prestal zaujímať. Nič, pre „štandartných“ modelárov…

Medzitým ma zaujal iný projekt: DIY ( Do It Yourself – urob si sám ) prijímač od midelic so štyrmi ( !!! ) analógovými vstupmi. Konečne super prijímač pre mňa! Lenže…

Lenže medzitým užívateľ visioneer_one zverejnil na RCGroups fotky vnútra R8, kde som si všimol že R8 používa rovnaký procesor ( !!! ) a navyše má diverzitný príjem, ako midelic v tom DIY prijímači. Tak som poslal midelic správu, že či by nebol ochotný upraviť svoj software pre prijímač R8. Po jeho odpovedi “ Yes, I can…“ som objednal dva prijímače Jumper R8, nakreslil schému a zvyšok prenechal na midelic. Teda: občas som niečo testoval  😉

Nová verzia Jumper R8 ( 01/2020 ) – R8v2.

V priebehu januára 2020 zopár užívateľov upozornilo, že Jumper začal predávať prijímač R8 s novou verziou PCB a novým rozložením komponentov, v texte je označená R8v2. Porovnanie oboch verzií:

Výhodou verzie R8v2 je, že Jumper opravil chybu v meraní RxBatt a tiež nahradil R15 na pôvodnom výstupe RSSI kondenzátorom, t.j. nie je potrebné odstrániť R15 pre použitie A2. Stačí len flash nového FW, pre základnú verziu netreba robiť žiadne HW úpravy.

Obrázky k R8v2 sú na konci článku.

Staro- nová verzia Jumper R8 ( 04/2020 ) – R8v3.

V poslednom čase Jumper predáva R8 s farebnými pinheaders, ale so starou ( zelenou ) doskou PCB a starými chybami – zle osadený odporový delič R14 a R18. Navyše dióda D1 je zapojená naopak. Takže okrem úpravy pre verziu 1 je potrebné ešte odstrániť diódu R1. Technologická disciplína je evidentne pre Jumper neznámy pojem 🙁

Náradie a úpravy.

Nižšie uvedené náradie je potrebnú pri úpravách prvej verzie R8,pri verzii R8v2 nie sú potrebné žiadne HW úpravy

Dopredu upozorňujem, že pri úpravu je vhodné zveriť niekomu, kto už má skúsenosti s SMD súčiastkami! Práca so súčiastkami v puzdre 0402 veľkosti 1×0,5mm predsa len nie je vhodná pre začiatočníka. Zopár vecí, ktoré som si musel zaobstarať, hoci som predtým štandardne robil s SMD veľkosti 0805 – na veľkosť 0402 treba predsa len trocha jemnejšie nástroje 😉

Pinzeta: ja som kúpil PROSKIT 1PK-101T. Mali aj zahnuté prevedenie, ale to sa mi neosvedčilo.

Hrot k spájkovacej stanici: Spájkovačku mám Weller WE101 s rúčkou WEP70, tak som kúpil hrot 4ETSL-1 s priemerom špičky 0.4mm.

Programovanie.

K programovaniu potrebujete programátor ST-LINK V2…

… ja som ho kúpil na Bangood.

Program STM32 ST-LINK Utility …

…si stiahnete za registráciu na webe tuná.

Pri programovaní treba pripojiť ST-LINK k prijímaču na nasledovné pady:

S poslednou verziou FW od midelic nie je potrebné pri programovaní NOVÉHO prijímača použiť BOOT0. Stačí pripojiť k programátoru SWDIO, SWCLK, +3.3V, GND.

Pri opätovnom programovaní je treba prepojiť CH1 ( výstup serva, kanál č. 1 ) a CH8 ( výstup serva, kanál č. 8 ).

Pad BOOT0 je treba pripojiť na +3.3V pri programovaní len pokiaľ máte v R8 verziu FW z 24.II.2020 alebo staršiu ).

EDIT: Rozloženie padov pre R8v2 je na konci článku.

Archív verzií FW.

Momentálne ( 28.I.2020 ) platnú verziu firmware pre R8 je som stiahol sem ( treba ho rozzipovať a premenovať na *.bin ). Skontrolujte, či nie je niečo novšie na domovskej stránke projektu.

EDIT 2.II.2020: Vydaná nová verzia FW podporujúca dual- bind, je stiahnutá tu.

EDIT 10.II.2020: Nová verzia FW, pri programovaní nie potrebný pad BOOT0, stačí prepojiť CH8 na GND. FW je stiahnutý tu.

EDIT 9.V.2020: verzia zo 17.III.2020 je tu.

Nastavenie prijímača.

Po preprogramovaní vie prijímač R8 pracovať v nasledovných režimoch: D8, X16 LBT/ FCC, s telemetriou/ bez telemetrie, kanály 1-8/ 9-16.

Default konfigurácia po flashnutí je FCC D16 s telemetriou.

Najnovšie je možné prijímač po flashnutí nastavovať s LUA skriptom:

pre Horus/ T16 je tu.

pre Taranis X9D je tu.

Postup nastavenia cez LUA:

  • spustiť LUA a vykonať zmeny
  • DLHO podržať tlačidlo TELEM na vysielačke
  • vypnúť vysielačku – vtedy sa uloží konfigurácia do prijímača

Prijímač sa dá nastaviť aj prepojením nasledovných pinov:

1) Prepojka CH1-CH3 pri zapnutí zmení mód prijímača na X(D16) protokol, kanály 1-8 PWM, s telemetriou.
2) Prepojka CH2-CH4 pri zapnutí zmení mód prijímača na X(D16) protokol, kanály 1-8 PWM, bez telemetrie.
3) Prepojka CH3-CH5 pri zapnutí zmení mód prijímača na X(D16) protokol, kanály 9-16 PWM, s telemetriou.
4)Prepojka CH4-CH6 pri zapnutí zmení mód prijímača na X(D16) protokol, kanály 9-16 PWM, bez telemetrie.
5) Prepojka CH6-CH8 pri zapnutí zmení mód prijímača na D8 protokol s HUB telemetriou ( sú len dva analógové vstupy, A1 a A2 !!! ).
6) Prepojka CH5-CH7 pri zapnutí zmení mód na LBT ( dlhé blikanie LED )/ FCC ( krátke blikanie LED )

Pôvodná schéma zapojenia.

Schéma zapojenia R8 od výrobcu vo formáte pdf je tu. Je na nej vidno, že výrobca nesprávne osadil odpory R14 a R18 pre monitorovanie napájania prijímača – sú prehodené. Správne by mal mať odpor R14 hodnotu 1k5 a odpor R18 hodnotu 3k9. Výrobca napriek upozorneniu zatiaľ túto chybu neodstránil  🙁

Schéma zapojenia R8v2 je tu.

Upravené schémy zapojenia.

Schémy zapojenia R8 pre nižššie uvedené úpravy vo formáte pdf je tu ( základná a rozšírená úprava )  a tu ( maximálna verzia ).

Pre uľahčenie hľadania sú na nasledovných obrázkoch označené niektoré komponenty:

Základná verzia.

EDIT: Pre R8v2 netreba v základnej verzii robiť žiadne úpravy.

Základná úprava pozostáva z dvoch úprav:

1, treba prispájkovať rezistor 1k2 ( alebo 1k ) veľkosť 0402 na odpor R14, to je tento:

2, treba odstrániť rezistor R15, to je tento…

…, ak chcete mať vstup A2 s vysokou impedanciou.

Po týchto úpravách budete mať:

– funkčné meranie napájania prijímača ( v OpenTX treba nastaviť pre RxBatt hodnotu Ratio na 8.5, ak ste použili odpor 1k2, alebo na 9.5, ak ste použili odpor 1k )

– funkčný externý analógový vstup A2 ( 0 – 3.3V )

– funkčnú telemetriu + S.PORT ( na karte Telemetria budete mať aj hodnoty A3 a A4, tie ale nemáte nikam pripojené! )

– funkčný S.BUS

Rozloženie signálov budete mať nasledovné:

Rozšírená verzia.

EDIT: Pre R8v2 túto úpravu nemožno spraviť, prepoj nie je prístupný. Nižššie vyznačené piny na uP je možné vyviesť na nejaký pridaný konektor.

Okrem základnej úpravy treba ešte:

1, prerušiť plošný spoj podľa obrázka

2, nejaký tenkým drôtom prepojiť piny 14 a 15 procesora na uvoľnený pin podľa obrázka.

Po týchto úpravách budete mať navyše:

– funkčný externý analógový vstup A3/ A4 ( 0 – 3.3V ) Oba analógové vstupy budú merať rovnakú hodnotu, keďže sú spojené a vyvedené na jeden pin! Pre nastavenie hodnoty Ratio pri A3 & A4 bude platiť A3 = A1*255/330. 

Rozloženie signálov budete mať nasledovné:

Maximálna verzia.

EDIT: Túto úpravu je možné vykonať aj na R8v2, driver U2 pre presunutý na top stranu PCB – obrázky sú na konci článku.

Maximálna úprava pozostáva z jednej úpravy: treba odstrániť driver U2.

Firmware automaticky zistí, že driver je odstránený a zmení rozloženie A3 a A4 podľa obrázka.

Na plné využite všetkých štyroch analógových vstupov treba zaimprovizovať, na prijímači nie je priamo voľný žiadny ďalší pin.

Moja úprava pre tri externé analógové vstupy je nasledovná:

pretože lietam len malé modely, pre ktoré je 8 PWM kanálov dostatočné, nepoužívam SBUS. Prerušil som teda spoj SBUS na pinheader…

…, odstránil driver U2 a prepojil príslušné pads na pineaders takto:

Moje rozloženie signálov pre takto upravený R8 je takéto:

EDIT 2.II.2020: Jumper R8v2.

Obrázky pre identifikáciu komponentov na inovovanej verzii R8v2:

Poďakovanie.

Rád by som sa na záver poďakoval midelic za výborne odvedenú  prácu.

 

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Technika a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár