SBEC HiModel 20A/ YEP 20A HV

Tento SBEC som kúpil na HiModel, keďže ho v tej dobe na HobbyKing nemali. Napriek rôznemu značeniu, ide o ten istý SBEC. Mám ho použitý už na dvoch heli – Innova 550 a CX500, kde na oboch ťahá servá. No a keďže sa pomaly rozbieham zložiť Devil 420, tak som sa rozhodol, že mi aj tam bude ťahať servá. A popri tom som sa konečne rozhýbal k tomu, na čo som sa už dávno chystal: zmerať jeho parametre.

Popis.

Ide o spínaný BEC maximálnym výstupným prúdom 20A, pričom výstupné napätie je možné nastaviť výstupnou skratovacou prepojkou na 5V – 5.5V – 6V – 7V – 9V. BEC má dva výstupné servokonektory.

Schéma zapojenia a úpravy.

Jednu vec som chcel ešte: upraviť tento SBEC tak, aby dával na výstupe 8.4V. Pri pátraní po internete sa mi však schému zapojenia nájsť nepodarilo, jediné info som našiel v tomto ruskom videu, …

… kde autor tvrdí, že BEC je postavený na obvode LTC 3864 ( datasheet je tu). Našiel som ešte jedno video, …

… na ktorom autor ukazuje úpravu, ako možno nastaviť výstupné napätie na 8.2V, ale ním ukázané zásahy do BECu ma nenadchli, nechcel som vŕtať do zapojenia.

Detail nastavovacej odporovej siete:

Nakoniec som vyrobil tri skratovacie prepojky s odpormi 12k, 10k a 8k2 ( na obrázky sú len dve z nich + štandardná skratovacia prepojka ), …

… ktoré som postupne zapojil do pozície 9V, …

… a ajhľa: na výstupe sa objavilo 8.08V, 8.26V a 8.41V.

Meranie zaťažovacej charakteristiky.

Spravil som si redukciu z výstupných konektorov na konektor EC3:

Ako záťaž som použil odporové bloky RP6A, RP13A a RP25A pri 12V, t.j. 2 ohmy, 0.92 ohm a 0.48 ohm:

Ako zdroj som použil akumulátor Zippy Compact 6S/ 1800mAh – pri poslednom meraní mal naprázdno 23.01V a pri záťaži 8.4V/12A mal 22.03V. Výstupný prúd som meral kliešťovým ampérmetrom DT-3343, výstupné napätie na výstupnom konektore multimetrom Fluke 117.

Pri dvoch meraniach na 7V – vyznačených zelenou farbou – som zmeral aj napätie priamo na BEC, z čoho som vypočítal odpor výstupných káblov. Z tohto odporu som potom dopočítal výstupné napätia na BEC pri ostatných meraniach.

Namerané a vypočítané hodnoty v tabuľke ( tu je vo formáte xls ):

A v grafoch:

  • červená krivka je meranie na výstupných konektoroch
  • modrá krivka je vypočítaná charakteristika priamo na výstupe SBEC bez káblov.

Záver.

Pri použití skratovacej prepojky 8k2 na pozícii 9V dáva BEC na výstupe 8.4V bez záťaže.

Pri záťaži okolo 10A poklesne výstupné napätie na konektoroch asi o 0.4 – 0.5V v porovnaní so stavom bez záťaže. Samotný SBEC pritom drží výstupnú hodnotu s odchýlkou asi 0.2V, pomohli by výstupné káble s väčším prierezom.

Neskúšal som dlhodobé meranie, pri zaťažení viac ako 10A sa BEC hodne hrial, pri takýchto odberoch by bolo treba zabezpečiť efektívne chladenie.

Edit: doplnené 30.III.2018

Teplota SBEC v závislosti od záťaže.

Keďže ma zaujímalo, ako sa bude SBEC hriať pri rôznych odberoch, rozhodol som sa spraviť 10 minútové merania s rôznou záťažou. Limit teploty SBEC som si stanovil na 100°C, kedy som meranie ukončil – to bolo len pri poslednom meraní. Teplotu som meral bezkontaktným teplomerom Turnigy na boku SBEC asi v mieste, kde ukazuje snímací koniec teplomera.

Na samotnom SBEC som spravil jednu úpravu: odrezal som zmršťovaciu bužírku na vstupnej strane SBEC, aby sa chladič mohol chladiť z oboch strán.

Záťaže som použil rovnaké, ako pri meraní záťažovej charakteristiky. Meral som teplotu SBEC, výstupné napätie na konektoroch, napätie priamo ma výstupe SBEC, výstupný prúd, teplotu záťaže, počiatočné a koncové napätie akumulátora a dobíjanú kapacitu. SBEC som napájal vždy s nabitého aku Zippy Compact 1800mAh/ 6S. Namerané hodnoty ( xls dokument je tu ) sú v nasledovnej tabuľke:

Grafická závislosť teploty SBEC od odoberaného prúdu:

Záver II.

Z hľadiska teploty SBEC aj výstupných parametrov je YEP20A použiteľný do prúdového odberu cca 10A. Pri vyššom odbere je nutné zabezpečiť doplnkové chladenie.

 

 

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Technika a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár